Privacybepalingen 


Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Lees meer…